DCS Hotel Soft
 

DCS Hotel Soft

 
 
Property Management System (PMS) za kompletno upravljanje smeštajnim kapacitetima i vođenje recepcijskog poslovanja
 
Program za hotele, apartmane, hostele, vile i ostale objekte koji značajno olakšava i poboljšava rad
 
 
  
DCS Hotel Soft kompletno automatizuje hotelsko poslovanje ostavljajući Vam više vremena da se posvetite Vašim gostima.
 

Karakteristike informacionog sistema

 • Smeštaj

  Zakup i odjava soba. Prijava i odjava gostiju

 • Upravljanje rezervacijama

  Napredan rezervacioni sistem

 • Izveštaji

  Izveštaji o poslovanju i kapacitetu

 • IntegracijE

  Integracije sa raznim ostalim sistemima

 • Kreiranje dokumenata

  Izrada predračuna. Automatsko kreiranje računa

 • Prilagođenost objektu

  Sistem se prilagođava svakom objektu

 • Channel Manager

  Rezervacije sa svih kanala u programu

 • E-Turista

  Slanje svih prijava i odjava gostiju jednim klikom

 


Prednosti korišćenja softvera

 • Brže i kvalitetnije pružanje usluga
 • Povećanje efikasnosti poslovanja hotela
 • Pregled kompletnog poslovanja
 • Kontrola zaposlenih
 • Praćenje stanja soba i rezervacija
 • Brza prijava i odjava gostiju
 • Savremen i moderan način rada
 • Brza implementacija sistema.

 

Najvažnije funkcije

Kliknite na bilo koju funkciju da bi se prikazao opis

ZAKUP SOBA / PRIJEM GOSTIJU

Prijem stranih i domaćih gostiju. Brza i jednostavna prijava gostiju na osnovu rezervacija i slobodan zakup soba.
Katalog gostiju sa automatskim popunjavanjem podataka kod sledećeg dolaska.

NAPREDAN REZERVACIONI SISTEM

Grafički pregled stanja soba u vremenskom periodu.
Brzo kreiranje pojedinačnih i grupnih rezervacija.
Praćenje statusa rezervacija (potvrđena, nepotvrđena, otkazana, nepojavljeni gosti).
Izveštaji o kreiranim i realizovanim rezervacijama. Lako premeštanje rezervacija.

DODATNI TROŠKOVI SOBE | GOSTIJU

Evidentiranje dodatnih troškova gostiju na sobu (konzumacije, ekstra usluge, minibar itd). Objedinjen ili pojedinačni obračun usluga (sobe, restorana, minibara, telefonskog računa itd)

INTERFEJS ZA ČITAČ PASOŠA

Brzo i lako automatsko popunjavanje svih podataka gosta skeniranjem pasoša ili ostalih ličnih dokumenata gostiju.
Opis interfejsa možete pogledati ovde

RAZDVAJANJE / SPAJANJE TROŠKOVA SOBA

Napredan sistem spajanja, razdvajanja i kombinacije spajanja i razdvajanja svih troškova soba.

Razdvajanje troškova - kada se troškovi jedne sobe trebaju razdvojiti na više računa (svaki gost plaća svoje, ili osnovne troškove sobe (smeštaj, doručak, BT, osiguranje) plaća recimo firma, a dodatne troškove (konzumacije, telefon, minibar itd) će platiti gost) 

Spajanje troškova - kada se troškovi više soba trebaju naplatiti na jedan račun

Kombinacija spajanja i razdvajanja - kada se spajaju troškovi više soba i zatim se delovi tih troškova razdvajaju (osnovni troškovi više soba (smeštaj, doručak, BT, osiguranje) plaća firma, a dodatne troškove (konzumacije, telefon, minibar itd) će platiti svaki gost posebno).

IZRADA FAKTURA I PONUDA

Automatska izrada faktura (gotovinske, bezgotovinske) pri odjavi gostiju. Automatsko dodeljivanje brojeva dokumenata.
Kreiranje ponuda,predračuna i avansnih računa.
Pregled dokumenata po raznim kriterijumima (tipu, komitentu, periodu kreiranja itd).
Eksportovanje svih dokumenata u PDF fajl za slanje mejlom. Štampanje računa i specifikacija na više jezika (srpski, engleski).

DOMAĆINSTVO

Izveštaji za sobarice. Spisak zauzetih i odjavljenih soba za spremanje. Evidencija stanja spremljenosti soba čime se sprečava da se izda gostu neočišćena soba. Blokiranje neispravnih soba.

EVIDENCIJA OSTALIH TROŠKOVA

DCS Hotel Soft ima evidenciju i svih ostalih troškova koji nastaju u hotelu a vezani su za poslovanje hotela. Pregled unetih troškova je moguće pregledati za neki vremenski period, grupisati po grupi troška i ostalim parametrima a omogućen je i grafički pregled.

PRILAGOĐENOST SVAKOM OBJEKTU

Informacioni sistem se u potpunosti prilagođava svakom objektu i načinu poslovanja. Mogućnost dodavanja nespecifičnih opcija u sistem karakterističnih za dati objekat u dogovoru sa korisnikom.

IZVEŠTAJI, STATISTIKE I ANALIZE

DCS Hotel Soft raspolaže mnogobrojnim izveštajima poslovanja. Pregled naplata, prometa, statistike, evidencija rada zaposlenih za bilo koji vremenski period itd.
Svi izveštaji se mogu exportovati u excel i pdf.

GRAFIČKI PREGLED STANJA SOBA

Grafički prikaz zauzetih, slobodnih, rezervisanih i blokiranih soba po spratovima.
Prikaz soba po tipu i broja gostiju u njima.
Evidencija u realnom vremenu o stanju soba.

ODJAVA SOBA / ODJAVA GOSTIJU

Automatski proračun zakupa sobe, boravišnih taksi, osiguranja, pansionskih obroka na osnovu unetih podataka o gostima i broju dana boravka. Automatski prikaz unetih dodatnih troškova gostiju evidentiranih na sobu, telefonskih troškova itd. Automatsko izdavanje faktura i gotovinskih računa sa fiskalnim računom pri odjavi.

POVEZANOST SA RESTORANOM / APERITIV BAROM

Povezanost sa softverom za ugostiteljstvo DCS Cafe Soft. Gostima može račun za sve konzumacije biti naplaćen u restoranu odmah ili može da se prenese na sobe u kojoj su odseli.

ONLINE PRIJAVA STRANIH GOSTIJU U MUP

Automatsko dnevno kreiranje izveštaja koji se online šalje u MUP za prijavu boravišta stranih gostiju.
Štampa prijave boravišta koja se daje stranim gostima.

CHANNEL MANAGER

DCS Hotel Soft može biti preko Channel Managera povezan sa svim rezervacionim kanalima - Booking.com, Expedia, HRS, HotelBeds, Agoda itd, kao i sa rezervacijama sa internet sajta hotela

Sve rezervacije se pri nastanku bilo gde u svetu u realnom vremenu odmah prikazuju u softveru i ceo sistem je u potpunosti automatizovan.

Sistem funkcioniše 24h i izbegnuta je mogućnost grešaka pri ručnom unosu rezervacija, sa čime se značajno ubrzava i unapređuje proces upravljanja rezervacijama

Opis interfejsa možete pogledati ovde
 

IZVEŠTAJI

Pregled poslovanja. Mesečni grafikonski pregled popunjenosti soba. Pregled kapaciteta hotela (slobodne, zauzete sobe po tipu soba, stanje gostiju po tipu). Periodični izveštaj svih naplaćenih artikala.

Periodični izveštaj hotelskih usluga (iznos smeštaja, konzumacija, telefona, boravišnih taksi, osiguranja, pansionskih obroka, ukupan naplaćeni iznos).

Periodični grupisani pregled naplaćenih hotelskih usluga po različitim cenama (pregled naplaćenih soba po različitim cenama). Grafička evidencija i štampa zauzetih soba i rezervisanih soba.

Izveštaji za restoran. Evidencija gostiju. Štampa knjige gostiju usklađena sa zakonom. Arhiva gostiju (boravci i zaduženja)

E-FISKALIZACIJA - IZRADA FISKALNIH RAČUNA

Sertifikovani ESIR od strane Poreske uprave koji je kompletno prilagođen za izdavanje računa po novom sistemu eFiskalizacije.
Možemo Vam uz instalaciju softvera preporučiti i svu odgovarajuću opremu.
 

E-TURISTA INTEGRACIJA

DCS Hotel Soft ima kompletnu integraciju sa Centralnim informacionim sistemom - eTurista.
Jednim klikom se radi prijava i odjava svih gostiju u CIS.

MENADŽMENT

Uvid u poslovanje i dobijanje tačnih i pravovremenih informacija o radu svih delova hotela u svakom trenutku. Pregled brojnih izveštaja i statistika, kao i analize poslovanja će pomoći u donošenju važnih odluka vezanih za poslovanje hotela.

UDALJENI PRISTUP

Sistem u potpunosti podržava mrežni rad tako da mu se može pristupiti sa bilo koje lokacije i odeljenja u okviru objekta. 
Takođe se sistemu kroz zaštićen sistem može pristupiti sa bilo koje lokacije i van objekta. Na taj način se ima uvid u poslovanje sa bilo koje lokacije na kojoj postoji internet veza.

  

Najčešća pitanja i odgovori

Ako imate neka pitanja na koja nismo odgovorili kontaktirajte nas.

Ko radi instalaciju programa, podešavanje i unos podataka?

Mi obavljamo kompletno podešavanje programa prema Vašem načinu poslovanja i unos početnih podataka.
Obavljamo i povezivanje na sistem efiskalizacije i povezivanje sa sistemom eTurista.
Mi radimo i instalaciju i podešavanje celog sistema i opreme i nakon toga obuku svih zaposlenih.

Brine nas prelazak na novi sistem zbog naših zaposlenih. Koliko su komplikovani vaši programi za rad?

Svi naši korisnici su se veoma brzo navikli na naše softvere, čak i oni koji nisu imali nikakvo predznanje za rad na računaru.
Svi naši sotveri su jednostavni za rad i sve informacije pišu u svakom delu programa tako da se u praksi pokazalo da nije ni potrebno uputstvo za naša softverska rešenja.
Naravno, postoje detaljna uputstva sa slikama i napisana su tako da budu što je jednostavnije moguće.
Mnogima se javlja nesigurnost pri pomisli prelaska sa jednog softvera sa drugi - novi, zbog straha od gubitka kontinuiteta evidencije podataka.
Prelazak na novi softver uopšte ne mora da bude stresno iskustvo i do sada smo uradili prebacivanje u dosta objekata

Da li se mogu podaci iz programa koji trenutno koristimo prebaciti u Vaš program?

Da, većinu podataka možemo preneti kad nam ih pošaljete u Excelu u formatu koji Vam pošaljemo.
Mi obavljamo prebacivanje podataka i nakon toga ih imate spremne u novom programu.
Takođe mi radimo i instalaciju i podešavanje celog sistema i opreme koju imate i nakon toga obuku svih zaposlenih.

Da li postoji demo verzija programa?

Demo verzija za ovakvu vrstu softvera ne postoji, s obzirom da je u pitanju kompleksan sistem.
Mi radimo implementaciju sistema prema načinu poslovanja svakog objekta pojedinačno što zahteva odgovarajuće vreme i resurse.
Međutim, preko prezentacije softvera se možete upoznati detaljno sa programom i pitati šta god Vas zanima.

Da li ste integrisani sa novom fiskalizacijom i eTuristom?

Da, u potpunosti smo integrisani i sa novom efiskalizacijom i sa sistemom eTurista tako da Vam je dovoljan samo naš program.
Sertifikovani smo od strane Poreske uprave i naši softveri su kompletno prilagođeni novom sistemu eFiskalizacije.
Takođe DCS Hotel Soft ima kompletnu integraciju sa sistemom eTurista i jednim klikom se radi prijava i odjava svih gostiju.

Da li se određenim korisnicima programa može uskratiti pristup nekim delovima programa?

Korisnicima možete da uskratite pristup određenim podacima pomoću korisničkih naloga. Korisnički nalozi omogućavaju višekorisničku upotrebu programa kao i kontrolu pristupa podacima i evidenciju rada korisnika u programu. To funkcioniše tako što svaki korisnik ima svoj korisnički nalog preko koga pristupa programu i koji je zaštićen lozinkom.
Sa korisničkim nalogom se određuje koje radnje korisnik može da obavlja u programu kao i kojim podacima može da pistupa.

Da li u vašim programima može da se prati rad zaposlenih?

Da. U svim našim softverima se sve što se radi evidentira i lako se može bilo kada ući u trag svemu.
Postoji detaljna evidencija za svako storniranje i brisanje i sve važnije promene.
U našem hotelskom softveru postoji dnevnik aktivnosti (istorijat događaja) gde se detaljno evidentiraju sve promene za sobe, goste i sve ostale važne aktivnosti.
U ugostiteljskom softveru postoji detaljna evidencija svih storniranja porurudžbina i računa gde se vidi tačno vreme, ime korisnika, razlog storniranja kao i stavke koje su stornirane.

Imamo eksterno knjigovodstvo. Da li možemo slati dokumente knjigovođi?

Svi izveštaji iz naših softvera se mogu eksportovati u PDF i u Excel format i možete ih slati emailom knjigovodstvu i kome je sve potrebno.

Šta dobijamo korišćenjem DC SOFT softvera?

Postoje brojne prednosti koje dobijajte korišćenjem naših softverskih rešenja. Najbitnije je što dobijate pouzdan softver za rad i saradnju sa timom koji je spreman da izađe u susret vašim zahtevima.
Dobijate mogućnost da: uštedite vreme u radu automatizacijom poslovnih procesa, imate kvalitetne informacije kroz izveštaje i preglede u softveru, upravljate finansijama i donosite brže odluke kao i da unapredite i modernizujete poslovanje.

Novi smo u ovom poslu i ne znamo šta nam je sve potrebno. Da li nudite pomoć i za to?

Da. Osim softvera dajemo i pomoć oko ostalih stvari koje treba da se urade i gde se šta rešava.
Od podnošenja zahteva za bezbednosne elemente, do pomoći i sugestija za opremu, na šta treba da se obrati pažnja i pomoć oko ostalih pitanja koje budete imali. Dosta stvari deluju komplikovanije nego što u stvari jesu.
 

Koliko vremena je potrebno za instalaciju i korišćenje programa?

Vreme potrebno za instalaciju programa zavisi od softvera koji se uzima, brzine dostavljanja potrebnih podataka od strane korisnika kao i specifičnih zahteva. Vreme implementacije je obično od 7 do 20 dana, a za specifične sisteme se dogovara u skladu sa potrebama klijenta.

Kako se radi početno podešavanje sistema?

Naša je praksa da uvek mi uradimo početno podešavanje softvera na osnovu podataka koje nam dostavite. Početno podešavanje podrazumeva: unos soba, usluga, cenovnika, artikala, podešavanje izgleda dokumenata, povezivanje sa bezbednosnim elementima i puštanje u rad.
Na ovaj način obezbeđujemo da je sistem dobro podešen i olakšava se početak rada na softveru. Sve kasnije izmene možete raditi sami ili uz našu asistenciju.

Da li nam je potrebna jaka i skupa računarska oprema?

Ne. Za rad naših softveraa je dovoljna standardna računarska oprema sa Windows operativnim sistemima. Ne morate kupovati nove računare već se mogu iskoristiti i postojeći. Pre instalacije pregledavamo postojeće računare i opremu i dajemo potrebne sugestije kako bi se napravilo najbolje rešenje.

Koliko traje obuka korisnika i da li može da se vežba u programu pre početka rada?

Da. U zavisnosti od softvera, softver može da radi i u demo režimu koliko je god potrebno gde može slobodno da se vežba.
Kad nam javite da ste spremni, brišemo podatke od vežbanja i puštamo sistem zvanično u rad.
Obuka korisnika je uključena u cenu softvera i u zavnisnosti od softvera traje od jednog do par dana u zavisnosti od kupljenog softvera, dodatnih opcija i potreba hotela. Nakon obuke i dalje vam stojimo uvek na raspolaganju za bilo kakvu pomoć, pitanja i konsultacije.

Da li dajete garanciju na softver?

Garancija na ispravan rad softvera je neograničena uz propisanu upotrebu i potpisan ugovor o održavanju i tehničkoj podršci koje obuhvata:
- Tehnička podrška (telefon/email/viber/daljinska online konekcija),
- Automatski lokalni backup i kriptovani backup podataka na naše servere na svakih par sati
- Ažuriranje na nove verzije programa
- Sve promene i nadogradnje programskog rešenja u skladu sa zakonskim izmenama

Ako smo uzeli određene opcije programa, da li je moguće kasnije proširenje softvera dodatnim opcijama?

Da. Sva naša softverska rešenja se neprekidno proširuju dodatnim opcijama, ažuriraju novim verzijama u skladu sa zakonskim normama i potrebama,
kao i u dogovoru sa željama i potrebama korisnika.

Imamo neke zahteve koji su specifični samo za naš objekat. Da li se može softver nadograditi za naše potrebe?

Da. Imali smo dosta takvih slučajeva kada je bila potreba da se naprave neke opcije specifične samo za neki objekat.
Ako su neki manji zahtevi u pitanju to ulazi u cenu softvera, a u slučajevima složenijih zahteva nakon procene šaljemo ponudu korisniku za implementaciju.

Gde se nalaze naši podaci? Da li su tamo negde ili kod nas? Šta ako nestane internet?

Baza podataka i svi podaci se nalazi kod Vas u Vašem objektu i ne morate brinuti da li ćete moći raditi ako nestane internet.
Poslovni softver se isto kao i podaci nalaze lokalno kod vas, a ne na internetu pa je samim tim i značajno brži sveukupni rad.
Takođe i znate tačno ko sve ima pristup Vašim podacima.

Šta se dešava sa podacima ako se pokvari računar, u slučaju virusa ili ostalog?

Mi ozbiljno shvatamo važnost podataka i zato smo predvideli mehanizme za sve slučajeve.
Naši softveri rade bekap podataka na svakih par sati lokalno kod korisnika u objektu, a može se raditi i enkriptovani bekap podataka na naše zaštićene servere na svakih par sati.
Sa time ste u bilo kojem slučaju obezbeđeni a Vaši podaci sigurni.
 

Zanimaju nas još neke stvari i imamo dodatna pitanja

Kontaktirajte nas slobodno za sva pitanja, informacije i nedoumice koliko god je puta potrebno. Rado ćemo Vam pomoći bez ikakve obaveze.

  

Poslovanje hotela u pokretu

Kontrola preko telefona
DCS Hotel Soft Web
Ovaj modul omogućava udaljeno praćenje poslovanja sa bilo kojeg uređaja i sa bilo koje lokacije.
 
Aplikacija se može koristiti na svim mobilnim telefonima (Android, iPhone), tabletima, laptopovima, PC, Mac računarima
na neograničenom broju uređaja putem web browser-a i ne zahteva nikakvu instalaciju.

  


Softveri se neprekidno ažuriraju novim verzijama u skladu sa zakonskim normama i potrebama,
kao i u dogovoru sa željama i potrebama korisnika.

Obezbeđena tehnička podrška 24/7


f8b

Ostali podaci o softveru

Razvoj i implementacija

 

 • Sadrži dugogodišnje iskustvo rada hotelskih objekata i uspešno funkcioniše od 2004. godine
 • Prilagođava se zahtevima svakog objekta.
 • Razvijen modernim tehnologijama i savremenim softverskim razvojnim alatima.
 • Od samog početka namenski razvijan da bude okrenut korisnicima za što brži, jednostavniji i lakši rad
 • Iskustva mnogih stručnih lica iz oblasti hotelijerstva implementirana u softverski proizvod.
 • Radi na svakom Windows operativnom sistemu
 • Sistem vodi računa o svemu i rasterećuje što je moguće više korisnika
 • Brza implementacija sistema. Kratka obuka za recepcionere i menadžere

 

Utisci i preporuke korisnika

Šta naši korisnici imaju da kažu

 

 • quote1
  DCS Hotel Soft koristimo od 2022. godine i sve vezano za program je odlično! Brzo radimo, nema teških koraka i da se nešto ne razume. Sviđa mi se lakoća korišćenja kao i podrška za sve što je meni trebalo. Sve što nisam znala od firme DC SOFT sam dobila tačan odgovor i kako da sprovedem to u delo.
  quote2
  Branislava Aleksić
  Menadžer hotela "Srebrna lisica", Kopaonik


 • quote1
  Mi koristimo hotelski softver DCS Hotel soft od 2018. godine. Program je lak za korišćenje, lako pregledan i obuhvata sve potrebne opcije i laku kontrolu. Takođe koristimo i mobilnu aplikaciju za praćenje hotelskog poslovanja koja je laka za korišćenje i pregledna. Koristimo je kako u hotelu tako i van hotela sa bilo koje lokacije. Zadovoljni smo saradnjom sa firmom DC SOFT.
  quote2
  Valentina Medić, Front Office Manager
  Hotel Maison Royale, Beograd


 • quote1
  Kao višegodišnji korisnici softverskih rešenja za poslovanje recepcije i hotelskog aperitiv bara, želeli bi smo da iskažemo veliko zadovoljstvo prilikom korišćenja softvera "DCS Hotel Soft" i "DCS Cafe Soft".

  Property management system "DCS Hotel Soft" je kroz izuzetno dobro osmišljen izgled interfejsa, prilagođen profesionalnim potrebama za poslovanje kako manjeg tako i većeg objekta za smeštaj. Sam rad na svakodnevnim aktivnostima recepcije po smenama, kao i departmana prodaje je veoma jednostavan, a što je najbitnije pouzdan. Mogućnost pristupanja najvažnijim operacijama iz različitih delova programa, kompatibilnost rada sa softverom za poslovanje hotelskog restorana i kafe bara, kriptovanje podataka za MUP, eksportovanje elektronske knjige gostiju iz baze podataka su samo neke od karakteristika bez kojih se danas ne može ni zamisliti poslovanje objekta za smeštaj.

  Menadžerski izveštaji su veoma precizni, lako se kreiraju (kroz nekoliko klikova) i lepo su grafički prikazani, a jednostavno se mogu i eksportovati.

  Ono što posebno znači prilikom korišćenja je lako dostupna tehnička podrška. Izuzetno je bitno softversko rešenje prilagođavati uvek novim profesionalnim zahtevima, kao i sve češćim izmenama zakonskih propisa. Sa firmom DC SOFT zahtevi ove vrste se rešavaju veoma profesionalno i u najkraćem roku, čime smo posebno zadovoljni.
  quote2
  Osoblje Hotela Putnik
  Hotel Putnik, Novi Sad


 • quote1
  Izuzetno smo zadovoljni programom za hotelsko poslovanje DCS Hotel Soft. Program je dobro osmišljen i ima mnoštvo korisnih funkcija za efikasan rad. Takođe je i izuzetno fleksibilan, i moguće su brojne izmene u saradnji sa tehničkom podrškom (programerima) u cilju adaptacije za konkretan objekat i prilagođavanje određenim potrebama.

  Podrška je uvek dostupna i svi eventualni problemi i potrebne korekcije se rešavaju veoma ažurno i efikasno. Sa uvek dostupnom tehničkom podrškom i obukom, na početku rada brzo se savladavaju osnove, a potom i mnoge druge kompleksnije stvari postaju rutina (kojih da budemo iskreni ima dosta baš zbog svestranosti programa). Nadamo se nastavku plodne saradnje i u budućnosti.
  quote2
  Menadžment hotela
  Hotel Planeta Inn, Novi Sad


 • quote1
  Koristimo program DCS Hotel Soft i izuzetno smo zadovoljni sa programom, vrlo je funkcionalan, lak za korišćenje i u velikoj meri olakšava poslovanje kompletnog objekta.

  Tehnička podrška je uvek bila dostupna i u vrlo kratkom periodu se rešila svaka nedoumica ili problem. Saradnja između firme DC Soft i Hotela Palić Resort traje već 4 godine i smatramo da je to dovoljan pokazatelj da obe firme posluju na obostrano zadovoljstvo. Programi u mnogome olakšavaju poslovanje hotela kako službi recepcije tako i menadžmentu hotela. DCS Hotel Soft doprinosi boljoj organizaciji recepcijskog poslovanja, program ima idealan pregled predstojećih rezervacija, mogućnost brze naplate smeštaja i mnoge druge funkcije koje doprinose većem nivou usluge i profesionalnosti hotela.

  Programi su laki za korišćenje, čak i za osoblje koje nije nikad imalo dodira sa programima za recepcijsko poslovanje. Sve pohvale za programe u sklopu firme DC Soft, a pogotovo DCS Hotel Soft koji je u izuzetnoj meri doprineo u olakšavanju poslovanja hotela u domenu recepcije a poseban akcenat i pohvala je za ažurnost i tehničku podršku od strane firme DC Soft.
  quote2
  Aleksandar Nimčević, direktor
  Hotel Palić Resort, Palić


 • quote1
  Softver za recepciju DCS Hotel Soft je odličan i obuhvata sve izveštaje koji mi nose poslovanje. Tehnička podrška je upravo onakva kakvu smo i dogovorili potpisivanjem ugovora o saradnji - tačna i efikasna. Prezadovoljan sam dosadašnjom saradnjom. Softver mi umnogome olakšava posao i vrlo je jednostavan za korišćenje, čak i za ljude koji se nisu susretali sa hotelskim softverom pre toga.
  quote2
  Pero Radovanac, menadžer
  Lazar Lux Apartmani, Beograd


 • quote1
  Softver za hotelsko poslovanje DCS Hotel Soft nam je znatno ubrzao proces prijave i odjave gosta, kao i izradu faktura. Sa programom imamo uvid u sve rezervacije i kompletno poslovanje. Zadovoljni smo saradnjom sa firmom DC SOFT kao i sa tehničkom podrškom koju pružaju.
  quote2
  Menadžment hotela
  Hotel Andrić, Sombor


 • quote1
  Hotel "Art" od samog početka funkcioniše uz pomoć softvera DCS Hotel Soft i nakon višegodišnjeg iskustva u korišćenju istog, imamo samo reči hvale.

  Tehnička podrška uvek na raspolaganju, čak i za savete, a dosadašnji problemi su više bili vezani za neke specifične situacije, a ne za probleme u korišćenju programa. Dugogodišnja saradnja je dokaz obostranog zadovoljstva. Program je lak za korišćenje i mnogobrojne funkcije nam olakšavaju svakodnevno poslovanje.

  Prihvatanje sugestija i stalno unapređenje programa omogućava da DCS Hotel Soft uvek bude nešto više od pukog korisničkog softvera.

  Pored svih navedenih pogodnosti u korišćenju softvera ističemo i izuzetno bitnu osobinu, a to je prilagodljivost softvera objektu koji ga koristi.
  quote2
  Velibor Vranić, direktor
  Hotel Art, Kanjiža


 • quote1
  U hotelu su nam recepcija i bar povezani u informacioni sistem koji čine DCS Hotel Soft i DCS Cafe Soft. Takođe imam pregled celokupnog poslovanja i van objekta u kancelariji i kući.

  Aplikacije su jasne, definisane a period uhodavanja je kratak, čak i za apsolutne početnike u ovom poslu.

  Zadovoljni smo sa saradnjom sa firmom DC SOFT. Brza reakcija tehničke podrške reaguje na sva pitanja i tekuće probleme.

  quote2
  Vladimir Tanasković, direktor
  Hotel "IG", Gornji Milanovac


 

DCS CAFE SOFT

Instalira se u restoranu / šanku / aperitiv baru i povezan je sa recepcijom. Gostu može račun za sve konzumacije biti naplaćen u restoranu odmah ili može da se prenese na sobu u kojoj je odseo.

Detaljnije o softveru pogledajte ovde

Kontakt

Imate dodatna pitanja? Nedoumice?

Rado ćemo Vam pomoći bez ikakve obaveze.

Kontaktirajte nas

 

Ukoliko ste zainteresovani za distribuciju našeg softverskog paketa u Vašem regionu kontaktirajte nas